Evenementen

Artikelen

OUDEJAARSDIENST 2017

Sint Willibrordus, 19.00 uur

‘Wees niet bang’

 

Met een feestelijke dienst voor alle Wassenaarders luiden de kerkgemeenschappen van ons dorp het oude jaar uit. Op de drempel van het oude en het nieuwe jaar komen wij in de Sint Willibrordus bijeen rond het thema ‘Wees niet bang’. Er gebeurt veel in onze wereld waar wij ons zorgen over maken en hoe kunnen wij dan in vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet gaan? Voorgangers uit verschillende kerken gaan in deze dienst voor en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door het koor Pro Deo van de Sint Willibrordus onder leiding van Thom van Leeuwen.

Wie mee wil zingen met het koor is van harte uitgenodigd om zich op te geven vóór 20 december bij Janny Ruygrok, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel. 070 5117724.  Er zal voor de dienst worden gerepeteerd op woensdag 27 en donderdag 28 december 2017.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te begroeten en zijn er traditiegetrouw oliebollen en glühwein (en voor wie wil een sapje). Tijdens de dienst is er kinderopvang aanwezig.


Advent

Vrede en alle goeds!

Maak mij een instrument van uw vrede:
Laat mij liefde brengen waar haat is,
Eenheid waar mensen verdeeld zijn,
Vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
Geloof aan wie twijfelt;
Laat mij licht brengen waar het duister is
En vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Dit is het begin van het beroemde vredesgebed van Franciscus van Assisi (1181-1226). De heilige Franciscus zette zich in voor de armen, de zieken en de dieren. Op zijn feestdag, 4 oktober, vieren wij nog altijd dierendag. Hij was ook degene die de eerste kerststal maakte, en de huidige paus heeft de naam van deze bijzondere heilige aangenomen.  

Geboren als rijke koopmanszoon koos hij niet voor een leven in weelde, maar wijdde hij zijn leven aan de zorg voor armen en zieken en koos hij niet voor de krijgsdienst, maar probeerde hij geweld te vermijden. In een wereld waar veel verdeeldheid was, waar de christenen in kruistochten te hoop liepen tegen andersdenkenden, pleitte Franciscus voor liefde in plaats van haat, begrip in plaats van argwaan. God is geen God van de overwinning, maar van de nederige dienstbaarheid.

Zo zocht  Franciscus, die wel meeging met een aantal kruistochten, een andere weg: in 1219 trok hij dwars door de vijandelijke linies naar het hof van de sultan van Damiate en sprak met hem. Franciscus had respect voor deze man en zijn geloof en samen zochten zij naar een vreedzame oplossing.

Franciscus heeft in zijn tijd een instrument van vrede willen zijn in navolging van Jezus. Hij zocht verbondenheid waar verdeeldheid was, openheid waar mensen zich voor elkaar afsloten. Met kerstmis vieren wij de geboorte van Jezus, de man die ons de weg van de vrede werkelijk heeft voorgeleefd.

Onder het motto van Franciscus’ vredesgebed, ‘Maak mij een instrument van uw vrede’, hebben de kerken in Wassenaar een adventskalender samengesteld. Teksten om ons te bezinnen op de manier waarop wij, ieder op onze eigen wijze, een bijdrage kunnen leveren aan een vredevolle samenleving.

Ik wens u voor deze komende adventstijd, met de groet van Franciscus, ‘vrede en alle goeds’!

Marthe de Vries

Vrijzinnigen NPB Wassenaar

Oecumenische Oudejaarsdienst 2015

Leven met lef

Oecumenische Oudejaarsdienst 31 december 2015, Sint Willibrorduskerk 19.00 uur. De grote kerkzaal van de Sint Willibrorduskerk was ruim gevuld met dorpsgenoten die toch even rustig stil willen blijven staan bij het einde van het jaar en de overgang naar 2016.

Het thema van de dienst was “lef om te leven” en aanstonds valt op dat de woorden lef en leven het nodige met elkaar van doen hebben. leef je met lef, dan beïnvloed je het leven, niet alleen je eigen leven, maar ook dat van een ander! Alle acht geloofsgemeenschappen van Wassenaar droegen een steentje bij aan de viering. Het koor Pro Deo tekende voor de muzikale invulling.

Hoe beter de dienst samen te vatten dan met een weergave van een gedeelte van de voorbede:

Wij danken U voor dit jaar dat achter ons ligt
Voor al die momenten van licht en leven daarin
Waaruit uw hart sprak voor ons Uw nabijheid tastbaar was -
Maar ook voor de schaduwkanten roepen wij uw naam aan
Voor het onbegrijpelijke, de donkerheid en bitterheid die over ons kwam
De dood en het verdriet van zo velen -
Geef ons het lef om door dat alles heen te zien
En ook daarin toch uw nabijheid te ervaren.
Wij danken U voor zovelen met lef onder ons
Voor allen die erop uit zijn getrokken om goed te doen
Veraf en dichtbij Thuis, op school, in de kerk en op het werk
In verre vreemde landen en zo heel direct nabij in eigen stad en dorp -
Wij zegenen uw naam om hun lef, dat ook ons het lef geeft
Om in het nieuwe jaar getuigen van uw goedheid te zijn -
Zo danken wij u dan voor elkaar
En bidden wij U dat wij als lidmaten en als kerk instrument van uw vrede mogen zijn in het nieuwe jaar.

Amen