Gedachtenisconcert in de Dorpskerk met het Drechtsteden Bachkoor

Op zondag 7 november a.s. vindt om 16.00 uur het jaarlijkse gedachtenis concert plaats in de Dorpskerk. Het concert biedt allen die een dierbare verloren de gelegenheid hun gestorvene(n) te gedenken. Om die reden wordt het concert op de zondag rond Allerzielen (2 november) georganiseerd. Dit jaar zal het Drechtsteden Bachkoor o.l.v.  Nico van der Meel medewerking verlenen. Het zal muziek van o.a. Bach, Sweelinck en Buxtehude ten gehore brengen en wordt daarbij op orgel begeleid door Rijk Jansen, cantor-organist van de Dorpskerk. Hij speelt ook enkele korte solowerken.

Burgemeester De Lange zal een toespraak houden namens de burgerlijke gemeente. Diaken George Brink zal hetzelfde namens de Raad van Kerken doen. Na afloop van het concert is er voor wie wil gelegenheid een kaarsje voor een overledene aan te steken. De aangescherpte coronamaatregelen staan het doorgaan van het concert gelukkig niet in de weg. Wel wordt u voordat u de kerk binnengaat gevraagd uw coronapas, vaccinatiebewijs of een recent, negatief coronatestresultaat te tonen.

Verder betekenen de coronamaatregelen een maximum van honderd aanwezigen. Bij verkoudheid en gezondheidsklachten wordt u dringend aangeraden thuis te blijven. Het gedachtenisconcert is een initiatief van de Raad van Kerken Wassenaar in samenwerking met uitvaartverzorging Omen. Toegang is gratis. We hopen u te kunnen verwelkomen a.s. zondag 7 november 16.00 uur in de Dorpskerk.