Oudejaarsdienst 2019

 OUDEJAARSDIENST 2019
Sint Willibrorduskerk

  ‘SAMEN’

Met een feestelijke dienst voor alle Wassenaarders luiden de kerkgemeenschappen van ons dorp het oude jaar uit. Op de drempel van het oude en het nieuwe jaar komen wij in de Sint Willibrorduskerk bijeen rond het thema ‘SAMEN’. Wij laten ons daarbij leiden door de woorden uit het Evangelie van Johanness 17: 19 ‘Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn.’

  • Diaken George Brink is de liturg,
  • ds. Jilles de Klerk zal de overdenking houden.

Aanvang: 19.00 uur.

De dienst wordt muzikaal ondersteund door Pro Deo, het koor van de Sint Willibrorduskerk, onder leiding van Thom van Leeuwen.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te begroeten en zijn er traditiegetrouw oliebollen en glühwein (en voor wie wil een sapje).

 

Meezingen in het koor?

Indien u deze avond graag met het koor meezingt wordt u van harte uitgenodigd om vóór 20 december via de intekenlijst die de komende tijd in de kerken zal worden opgehangen te reageren.

De repetitie-avonden zijn op:

  • vrijdag 27 december
  • maandag 30 december,

Aanvang 19.30 uur in de Sint Willibrorduskerk.