Raad van Kerken Wassenaar

Oecumene is de

beweging die de eenheid van (diverse groepen binnen) een religie nastreeft, zo lezen we in het woordenboek. Dat is wat de Raad van Kerken Wassenaar wil: niet zoeken naar de verschillen, maar zoeken naar wat ons als geloofsgemeenschappen verbindt.

De kerken die lid zijn van de Wassenaarse Raad van Kerken dragen hun eigen verantwoordelijkheid en behouden hun verscheidenheid, maar werken samen waar het kan en waar het nodig is.

eenheid en verbinding 

We zoeken niet alleen naar de verbinding tussen de Evangeliegemeente, de Protestantse, Rooms Katholieke en Vrijzinnige NPB geloofsgemeenschappen, maar zoeken ook de verbinding met de minder-kerkelijke gemeenschappen en de niet-kerkelijken in Wassenaar.

alle mensen mogen meedoen

De Raad van Kerken wil graag het eerste aanspreekpunt zijn. Zoekt u contact met de kerk, maar weet u niet waar te beginnen: de Raad van Kerken is uw startpunt.

Daar waar het geloof een rol kan vervullen in het leven van elke dag, zien wij mogelijkheden. Misschien denkt u niet meer elke keer aan de kerk en misschien heeft God de betekenis in uw leven verloren; weest gerust: u heeft voor God niet aan belangrijkheid ingeboet.