OUDEJAARSDIENST 2019
Sint Willibrorduskerk

  ‘SAMEN’

Met een feestelijke dienst voor alle Wassenaarders luiden de kerkgemeenschappen van ons dorp het oude jaar uit. Op de drempel van het oude en het nieuwe jaar komen wij in de Sint Willibrorduskerk bijeen rond het thema ‘SAMEN’. Wij laten ons daarbij leiden door de woorden uit het Evangelie van Johanness 17: 19 ‘Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn.’

  • Diaken George Brink is de liturg,
  • ds. Jilles de Klerk zal de overdenking houden.

Aanvang: 19.00 uur.

De dienst wordt muzikaal ondersteund door Pro Deo, het koor van de Sint Willibrorduskerk, onder leiding van Thom van Leeuwen.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te begroeten en zijn er traditiegetrouw oliebollen en glühwein (en voor wie wil een sapje).

 

Meezingen in het koor?

Indien u deze avond graag met het koor meezingt wordt u van harte uitgenodigd om vóór 20 december via de intekenlijst die de komende tijd in de kerken zal worden opgehangen te reageren.

De repetitie-avonden zijn op:

  • vrijdag 27 december
  • maandag 30 december,

Aanvang 19.30 uur in de Sint Willibrorduskerk.

 

 

Raad van Kerken Wassenaar

Oecumene is de

beweging die de eenheid van (diverse groepen binnen) een religie nastreeft, zo lezen we in het woordenboek. Dat is wat de Raad van Kerken Wassenaar wil: niet zoeken naar de verschillen, maar zoeken naar wat ons als geloofsgemeenschappen verbindt.

De kerken die lid zijn van de Wassenaarse Raad van Kerken dragen hun eigen verantwoordelijkheid en behouden hun verscheidenheid, maar werken samen waar het kan en waar het nodig is.

eenheid en verbinding 

We zoeken niet alleen naar de verbinding tussen de Evangeliegemeente, de Protestantse, Rooms Katholieke en Vrijzinnige NPB geloofsgemeenschappen, maar zoeken ook de verbinding met de minder-kerkelijke gemeenschappen en de niet-kerkelijken in Wassenaar.

alle mensen mogen meedoen

De Raad van Kerken wil graag het eerste aanspreekpunt zijn. Zoekt u contact met de kerk, maar weet u niet waar te beginnen: de Raad van Kerken is uw startpunt.

Daar waar het geloof een rol kan vervullen in het leven van elke dag, zien wij mogelijkheden. Misschien denkt u niet meer elke keer aan de kerk en misschien heeft God de betekenis in uw leven verloren; weest gerust: u heeft voor God niet aan belangrijkheid ingeboet.