Adventskalender 2020

Vanaf 29 november wordt hier tijdens de adventsperioden dagelijks een nieuw artikel geplaatst.

Gebeden van vluchtelingen die in Duinrell hebben gewoond.  Elke avond delen zij nieuwe gebeden met elkaar.  Als je de gebeden bekijkt vanuit de Adventstijd is het een ontroerend mooi geheel geworden.

 

Dear God,

All the things happen for us by your will, we need you in our life every second, like a child, so be with us and take our hands and give us your holy spirit to improve our faith.  Thanks for every good thing you gave us in our daily life.  We are thankful for all of them.  Please be with us in this difficult way and help us to pass this situation safe.  We love you so much and we need you Father.

Amen

Meditatie op Bali, Letty Muntjewerf

 

Hierbij bieden wij u de adventskalender 2020 aan.  De adventskalender is een uitgave van de Raad van Kerken Wassenaar.  In die Raad participeren alle acht Wassenaarse christelijke geloofsgemeenschappen.  Elk daarvan is gevraagd teksten en/of afbeeldingen in te sturen die ons helpen stil te staan bij advent, de tijd waarin we ons voorbereiden op het Kerstfeest.

Nieuw vanaf dit jaar is dat de kalenderdagen geen onderscheid maken tussen de deelgemeenten en parochiekernen nu deze inmiddels zijn geïntegreerd in de Protestantse gemeente Wassenaar en de rk parochie H. Augustinus.

Dit jaar is het thema ‘ADVENT’.

Namens de Wassenaarse geloofsgemeenschappen wensen wij u een goede en vreugdevolle voorbereiding op Kerstmis.  We hopen dat de teksten en afbeeldingen in deze adventskalender u daarbij helpen en inspireren.

De redactie

Anneke Prins en Jan Pol

Eerste publicatie verschijnt op 29 november 2020

 

Bij de voorplaat:

Aankondiging van de Heer door aartsengel Gabriël aan Maria (Lucas 1: 26-35)

artiest onbekend