DINSDAG 21 DECEMBER 4E ADVENT Parochie H. Augustinus (3)

Verwacht de komst des Heren

Wat doet Maria nadat ze zwanger is geworden (Lucas 1:39)?  Ze reisde haastig naar haar nicht Elizabeth om haar vreugde met haar te delen, want Elizabeth was zelf al een half jaar zwanger van Johannes, die Jezus zou dopen en Hem zou aanwijzen als het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegdraagt.  Jezus op Zijn beurt zou hem de grootste aller profeten noemen.

Wat een ongelofelijke ontmoeting moet dat zijn geweest tussen deze twee vrouwen in verwachting.  Die de toekomst en het heil van de mensheid met zich meedroegen.

Maria bleef nog ongeveer drie maanden, dus heeft waarschijnlijk gewacht tot Johannes was geboren, de voorloper van haar eigen Kind.

Aurelius Augustinus (354 - 430):

Hoe ongelooflijk ook, geloofwaardig is geworden en in de hele wereld – het is niet te geloven – wordt geloofd? Een maagd wordt zwanger, een maagd baart een kind en blijft daarbij maagd (Matteüs 1,18-25; Lucas 1,26-38; 2,1-21)! 

Maar waar het menselijke verstand niet bij kan, dat vat het geloof wél. En waar het menselijke verstand het laat afweten, boekt het geloof vooruitgang.

Uit: “Een dubbele geboorte” in: Augustinus…

Wij zijn de tijden.

Heeswijk: Werkgroep voor Liturgie, 2004. – p. 42-45.
Van website Theologie.nl, Verdieping en Inspiratie

Jan Pol