VRIJDAG 17 DECEMBER Protestantse Gemeente Wassenaar

NADER MIJN GOD BIJ U

Mijn moeder vertelde, toen wij klein waren, vaak het verhaal over de ondergang van het passagiersschip de ‘Titanic’ in 1912. Het schip was door de bouwers ‘onzinkbaar’ verklaard, maar bij haar eerste reis van Ierland naar Amerika kwam het schip in aanraking met een ijsberg en zonk na een paar uur naar de bodem van de Atlantische Zee. De wanhopige passagiers verzamelden zich op het dek en het orkestje dat op deze reis was ingehuurd deed dat ook en speelde, vlak voordat ook zij weggleden in de zee, het prachtige lied ‘Nader mijn God bij U’, waarbij veel van de  passagiers meezongen met de woorden ’Nearer my God to thee’. Het heeft een wondermooie melodie.

De Nederlandse tekst is als volgt:

‘Nader mijn God bij U

zij steeds mijn beê

Zij ’t levenspad soms ruw

gaat Gij maar mee

Dan kent mijn ziele rust

mij van uw trouw bewust

Wacht ik aan blijder kust

Uw sabbatsvree.

Op ons, kinderen, maakte dit verhaal altijd een diepe indruk. Men kan het vinden op ‘YouTube’.

 

Deka Wielenga

Wassenaar