DONDERDAG 16. Protestantse Gemeente Wassenaar

Waar is de weg,

daar is het licht,

waar gij u vinden laat,

daar uw geboortegronde ligt,

en uw geboortekribbe staat?

Vertel ons, Here, zeg!

 

Welk is het uur,

waarop hij komt

Hij dien men zo verbeid?

Wiens komst is als de morgenstond,

ons mensenkind’ren toebereid,

Zijn lichtend albestuur.

 

Als weegeschrei

en jammerklacht

voorgoed zijn afgedaan,

looft dan die ’s werelds vrede bracht

opdat Zijn naam zal lang bestaan,

ja, eeuwigdurend zij!

 

Alex van der Ham

Diaken Dorpskerk