MAANDAG 13 DECEMBER Parochie H. Augustinus

ADVENT 2021.

Kan ik het zijn zo kennen,
dat het zichzelve terugvindt
in zielescheppingsdrang ?
Ik voel, dat mij de macht geschonken is,
om het eigen zelf bij het wereld-zelf
als wezensdeel bescheiden in te lijven.

Rudolf Steiner, 1861-1925