DONDERDAG 9. Buurtkerk Wassenaar (3)

Verwacht de komst des Heeren (2)

Ken je het verhaal van Johannes de Doper? Johannes de Doper was een bijzondere man, gekleed in een jas van kamelenhaar en hij at sprinkhanen en leefde in de woestijn. Hij had die naam niet voor niets, want hij doopte mensen in water als teken dat mensen schoongewassen werden van de dingen die ze niet goed hadden gedaan en van daaruit hun leven gingen beteren.

Veel belangrijker nog was dat Johannes de Doper in alles wees naar Jezus waarvan hij verwacht dat Hij snel zou komen en dat gebeurde ook. Johannes de Doper had maar één doel in zijn leven en dat was mensen wijzen op Jezus. Johannes raakte al zijn volgers kwijt, want die gingen naar Jezus, maar dat was precies de bedoeling en dat was ook goed in de ogen van Johannes.

Maar op een gegeven moment zit Johannes in de gevangenis, Jezus loopt vrij rond en er ontstond twijfel bij Johannes. Hij heeft alles voor Jezus gedaan en nu zit hij (Johannes) in de gevangenis, dat kan Jezus toch niet toe laten? Is dit wel de echte Jezus?

We lezen in Lucas 7 vers 20 dat Johannes mensen naar Jezus stuurt en die vragen : “Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?”.

Mag ik vragen, wat is jouw verwachting van Jezus? Verwacht jij dat Jezus alles goed zou maken in je leven? Dat Hij op jouw verzoek alles zal doen? Verwachtte je meer van Jezus in je leven dan je ervaren hebt?

Ik wil je uitdagen deze kerst om net als de herders, net als de wijzen uit het oosten je te verwonderen bij de kribbe over dat baby’tje Jezus en van daaruit (misschien opnieuw) te ontdekken wie Hij echt is.

 

 

Willem Tukker