ZONDAG 5 DECEMBER 2E ADVENT Parochie H. Augustinus

BELIJDENIS VAN VERWACHTING

 

Ik verwacht een nieuwe toekomst

waarin alle mensen menselijk kunnen leven.

Ik verwacht dat steeds meer mensen

niet langer zullen berusten in onrecht en geweld.

Ik verwacht dat steeds meer mensen

zullen vragen dat wij met elkaar het leven delen.

 

Ik verwacht dat veel verdriet en pijn

die nog verborgen zijn aan het licht zullen komen.

Ik verwacht dat mensen die moesten zwijgen

hun mond zullen gaan openen.

Ik verwacht dat steeds meer mensen duidelijker

gaan zien waar macht het nog voor het zeggen heeft.

 

Ik verwacht dat steeds meer mensen waardering

krijgen voor mensen van verschillende afkomst.

Ik verwacht dat wij op weg zijn naar een tijd

waarin vrouwen en mannen elkaar opnieuw waarderen.

Ik verwacht dat er steeds vaker een beroep zal

worden gedaan op openheid en luisterbereidheid.

 

Ik verwacht dat het Licht van God veel menselijker

en onverwachter onder ons zal komen dan we

voor mogelijk houden.  

 

Marinus van den Berg