VRIJDAG 3 DECEMBER. Protestantse Gemeente Wassenaar (3)

JEZUS

 

Wat zeg ik nog als ik Jezus zeg,

die lieve, zachte, verschrikkelijke naam.

Die mij geleerd is? Waarom? Ik leg

de hand daarmee op het hart, ik schaam

 

mij voor mijzelf, maar weet niet waarom,

het is een gevoel dat mij is geleerd,

een woord, een naam naar binnen gekeerd,

een mooie naam, Here Jezus kom

 

En zo, en de gloed der verbeelding,

liep mij dan warm door het gezicht,

en nog wel, het is iets als een streling

 

van een herfstig zonlicht

en iets als de wanhopige pijn

waarvoor de wereld goed zou zijn.

 

Uit de bundel Het Weefsel God (1965)

J.W. Schulte Noordholt