DONDERDAG 2 DECEMBER. Protestantse Gemeente Wassenaar (3)

A D V E N T

 

De kaarsen zijn ontstoken

het licht schijnt in de nacht

ons bidden doet ons hopen

dat eens Uw komst ons wacht

Heer laat toch allen weten

dat Gij het zijt die leidt

tot heil en tot genezing

van all’ ongerechtigheid

laat ‘t vrede zijn voor allen

wij bidden Heer Jezus kom

eng’len bazuinen schallen

laat roeren ons de trom

dat Uw gerechtigheid kome

een ieder zij Uw kind

U ons geleidt als herder

ook de verdwaalden vindt. 

 

 

Advent 2021

Willemien van Beuzekom