WOENSDAG 1 DECEMBER Protestantse Gemeente Wassenaar

A D V E N T

 

Vreugdevol uitzien

wetend van de komst

van het kind, Jezus

eens gekoesterd

aanbeden en bezongen

de redder van de wereld

gekruisigd

vergeef ons Heer

schenk ons Uw Vrede

zuivere tonen getuigen

Zijn wederkomst…….

 

Advent 2021

Willemien van Beuzekom