DINSDAG 30 NOVEMBER VGG NPB Wassenaar

De ster in het kerstverhaal kun je zien als een echo van het Genesisverhaal. De geboorte van Jezus is een soort nieuwe schepping.

Kerst is de glorieuze comeback van God en hij haalt alle special effects uit de kast, om te laten zien wat – zoals we dat nu zouden zeggen – onze spirituele opdracht is.

God in actie. Dat is wat de ondertitel van het kerstverhaal had kunnen zijn. En wat dat betekent is misschien wel het meest ingewikkelde van het kerstverhaal. Dan gaat het niet meer over een kindje dat geboren wordt onder moeilijke omstandigheden, of een lichtje in het donker dat troost geeft. Dan gaat kerst over God die met een strategisch plan Jezus geboren laat worden om zijn 'bv de mensheid' op een hoger plan te brengen. Zoals God in Genesis het idee had om de wereld te scheppen het licht te ontsteken, zo heeft God nu weer een plan met de mensheid en daarin paste de geboorte van Jezus. Een collega zei ooit tegen me: "God steekt de grens over als Jezus wordt geboren", maar dat is eigenlijk nog maar zacht uitgedrukt. Want het kerstverhaal is een theologische tornado. Dat is niet even de grens oversteken. Dat is alle grenzen ongedaan maken. In dat opzicht is kerst dus een nieuwe schepping en laat de ster – als kosmisch verschijnsel – dat ook zien.

Het bijlichten van de ster is dus niet alleen een warm moment met waxinelichtje, het is een ommekeer. Dat kind in een kribbe verandert ons.

Tom Mikkers

Vrijzinniginwassenaar.nl